Arbetspaket

ENSILAGE består av sex arbetspaket (AP) med syfte att vidareutveckla ensileringstekniken för att uppnå optimal konservering av näringsämnen i biprodukter från fisk- och skaldjursindustrin för framtida användning i fiskfoder. De olika arbetspaketen är:

AP1. Marknadsförverkan av biprodukter från den svenska fisk- och skaldjursindustrin.
AP2. Optimering av urval av råmaterial och processförhållanden i ensilering av biprodukter. 
AP3. Uppskalning av fiskensileringsprocessen med biprodukter.
AP4. Utveckling av värme- och torkningstekniker med mikrovågssystem.
AP5. Optimering av foderkvaliteten med extruderingsteknologi.
AP6. Bestämning av utfodringsvärdet av fiskensilage hos fisk.