Projektet ENSILAGE

Ensilering är en gammal teknik som säkert och energisnålt kan återföra näringen i biprodukter till livsmedelskedjan. Ensilering är ett lovande alternativ för att preservera biprodukter och samtidigt producera näringsrika produkter till foder.

I projektet ska olika tekniska utmaningar och problem kopplade till produktkvalité lösas, såsom oavsiktligt nedbrytning av värdefulla ämnen. Av särskilt intresse är metoder för att undvika att fettet i biprodukter oxiderar och härsknar. Praktiska aspekter samt hinder för produkten såsom uppskalning, mild torkning och foderkvalitet, och dess användning som foderråvara i fiskfoder för hållbart odlad fisk, skall undersökas. Utvecklingsarbetet kommer att ske både i laboratoriemiljö samt i större skala. Förutsättningarna för en bred användning av projektresultaten kommer att studeras, så som marknadspotential, regelverk, tekniska tillämpningar och ekonomiska incitament och hinder.

Projektet löper under 4 år (2017-2020) och är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, myndigheter och privata företag med intresse av en miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbar utveckling av vår svenska fisk- och skaldjursindustri och livsmedelsproduktion.