Engineering Nutritious Seafood by-products to Improve Local Aquaculture Growth and Environment

ENSILAGE är ett samarbetsprojekt mellan akademin, institut, industrin och den offentliga sektorn. ENSILAGE startade 2017 och pågår till 2020 och finansieras av Formas.

Projektet ENSILAGE har som mål är att undanröja de hinder som gör att biprodukter från svensk industriell beredning av fisk och skaldjur idag inte förädlas och återförs till livsmedelskedjan på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Ett tvär-vetenskapligt konsortium bestående av två universitet, ett forskningsinstitut, en kommun och flera företag, skall vidareutveckla och förfina en gammal teknik, ensilering.

Över hela världen ger industriell beredning av fisk och skaldjur upphov till enorma mängder biprodukter. I Sverige genererades ca 30.000 ton biprodukter från fisk- och skaldjursindustrierna 2014. Biprodukterna har ofta ett lågt värde, trots att de många gånger kan ha ett högt näringsvärde. ENSILAGE vill möjliggöra användningen av en ensilerings metod för att tillvara ta värdet i biprodukter från fisk och skaldjur i Sverige.

Medverkande partners: RISE – Research Institutes of Sweden, Chalmers tekniska högskola, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Sotenäs kommun, Rena hav AB, Linkan Feed Ingredients AB, LiqTech A/S, Ircon Drying Systems AB, Agrilogik AB.